ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ДУБОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

  • 591

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ЩОДО РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ТЕРИТОРІЇ ДУБОВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

1. Найменування організатора громадського обговорення – Дубовецька сільська рада.

2. Мета: врахування думки жителів Дубовецької громади щодо реорганізації діяльності ЗЗСО Дубовецької сільської ради.

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєктів рішень сільської ради про реорганізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів Дубовецької сільської ради.

Відповідно до ст. 143 Конституції України, пункту 30 частини 1 статті 26, ст..32, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» в Дубовецькій територіальній громаді планується реорганізація мережі загальноосвітніх закладів.

Відповідно до Конституції України (ст. 143)

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

• Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради».

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»  зазначається, що:

1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

3. Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

4. У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

5. Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Станом на сьогодні на території Дубовецької сільської ради функціонують 7 ЗЗСО, з них: 2 ліцеї, 3 гімназії, 2 початкові школи, в яких загалом навчається 686 дитини. Розрахункова наповнюваність класів визначається державою з урахуванням кількості населення та щільності його проживання і є основною складовою у розрахунку освітньої субвенції з державного бюджету, яка передбачена на заробітну плату педагогічних працівників. У 2021 році держава цей показник для освітніх закладів в сільській місцевості  встановила на рівні 13 учнів на клас, проте реальна середня наповнюваність класів в школах Дубовецької територіальної громади складає 9,6 дитини на клас.

Освітня субвенція в Дубовецькій сільській раді становить 21,3 млн. грн. на рік, що складає 31,3 тисячі грн. на рік  на одного учня. Станом на сьогодні реальна вартість утримання одного учня  в ЗЗСО Дубовецької сільської ради становить біля 45,6 тисяч грн. на рік.

Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців.

Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Дубовецької сільської ради пропонуються на розгляд та громадське обговорення чотири варіанти проєктів рішення Дубовецької сільської ради  (проєкти рішень додаються).

Всі запропоновані проєкти рішень дозволяють системі освіти Дубовецької територіальної громади увійти в межі освітньої субвенції, яка надається державою.

Формат проведення громадського обговорення:

- публічне громадське обговорення буде проведено в населених пунктах громади, зокрема:

 будинку культури села Маріямпіль 05 серпня 2021 року о 11 год. 00 хв.

 будинку культури села Делієве 05 серпня 2021 року о 13 год. 00 хв.

 будинку культури села Тумир 05 серпня 2021 року о 15 год. 00 хв.

 будинку культури села Межигірці 06 серпня 2021 року о 13 год. 00 хв.

 будинку культури села Медуха 06 серпня 2021 року о 15 год. 00 хв.

- також пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника за адресою с. Дубівці, пл. Незалежності, 2. 

До участі в обговоренні запрошуються всі  мешканці Дубовецької територіальної громади.

3. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Леочко Ольга Степанівна – начальник відділу освіти Дубовецької сільської ради.

4. Контактні особи – Озарко Ярослав Ігорович тел.0978719500 та Кудла Ольга Андріївна тел.0683322546.

5. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати на поштову адресу: пл. Незалежності 2, с. Дубівці та електронну адресу: dubivtsirada@ukr.net

6. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором.

Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Дубовецької територіальної громади та відділу освіти Дубовецької сільської ради.

 

ПРОЄКТ 1

 

УКРАЇНА

 

Дубовецька сільська рада

Івано-Франківської області

тринадцята сесія сільської ради

восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  ___ серпня 2021 року

 

Про реорганізацію закладів освіти та

створення опорного закладу освіти

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, Положення про освітній округ і опорний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, рекомендацій постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту, Дубовецька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати юридичну особу «Медухівська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971), яка знаходиться за адресою: вулиця Д. Вітовського, 2, с. Медуха, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна 77145 – шляхом приєднання до Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

2. Реорганізувати юридичну особу  «Межигорецька гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218) , яка знаходиться за адресою: вулиця Городецька, 29, с.Межигірці, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77171 – шляхом приєднання до Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

3. Встановити, що вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня оприлюднення даного рішення та задовільняються у порядку черговості,встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України.

4. Визнати Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов’язків закладів освіти, що реорганізовуються шляхом приєднання.

5. Доручити відділу освіти Дубовецької сільської ради (О. Леочко):

5.1.Утворити та затвердити персональний склад комісії з реорганізації юридичних осіб «Медухівська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971) та «Межигорецька гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218).

5.2. Головам утворених комісій з реорганізації юридичних осіб провести всі необхідні дії згідно чинного законодавства України, а саме:

- провести реорганізацію юридичних осіб в передбачені законодавством терміни;

- надати державному реєстратору документи встановлені законодавством, для проведення реорганізації юридичних осіб;

- провести інвентаризацію майна реорганізованих юридичних осіб;

- скласти та затвердити передавальні акти;

- вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію юридичних осіб.

6. Створити наступні філії Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області:

- Медухівську філію Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Межигорецьку філію  Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

7. Створити опорний освітній заклад Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ-23804936).

8. Затвердити Статут Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради у новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення.

9. Директору Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради (М.Шемерлюк)  подати затверджений Статут освітнього закладу до державного реєстратора для здійснення реєстраційних дій. 

10. Директору Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради (М.Шемерлюк) розробити та затвердити новий штатний розпис в установленому порядку, привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах Дубовецької територіальної громади та відділу освіти Дубовецької сільської ради.

12. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти Дубовецької сільської ради  О. Леочко та керівників освітніх закладів Дубовецької сільської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Дубовецької сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту (О.Тарасевич)

 

Сільський голова                                                          Павло АНДРУСЯК

 

 

ПРОЄКТ 2

 

УКРАЇНА

 

Дубовецька сільська рада

Івано-Франківської області

тринадцята сесія сільської ради

восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  ___ серпня 2021 року

 

Про ліквідацію закладів освіти та

створення опорного закладу освіти

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, Положення про освітній округ і опорний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, рекомендацій постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту, Дубовецька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати юридичну особу «Медухівська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971), яка знаходиться за адресою: вулиця Д. Вітовського, 2, с. Медуха, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна 77145 – шляхом припинення юридичної особи.

2. Ліквідувати юридичну особу  «Межигорецька гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218) , яка знаходиться за адресою: вулиця Городецька, 29, с.Межигірці, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77171 – шляхом припинення юридичної особи.

3. Встановити, що вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня оприлюднення даного рішення та задовільняються у порядку черговості,встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України.

4. Майно освітніх закладів зазначених в п. 1-2 передати в оперативне управління та користування Тустанському ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

5. Доручити відділу освіти Дубовецької сільської ради (О. Леочко):

5.1.Утворити та затвердити персональний склад комісії з ліквідації юридичних осіб «Медухівська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971) та «Межигорецька гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218).

5.2. Головам утворених комісій з ліквідації юридичних осіб провести всі необхідні дії згідно чинного законодавства України, а саме:

- провести ліквідацію юридичних осіб в передбачені законодавством терміни;

- надати державному реєстратору документи встановлені законодавством, для проведення ліквідації юридичних осіб;

- провести інвентаризацію майна ліквідованих юридичних осіб;

- скласти та затвердити передавальні акти;

- вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на ліквідацію юридичних осіб.

6. Створити наступні філії Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області:

- Медухівську філію Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Межигорецьку філію  Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

7. Створити опорний освітній заклад Тустанський ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ-23804936).

8. Затвердити Статут Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради у новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення.

9. Директору Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради (М.Шемерлюк)  подати затверджений Статут освітнього закладу до державного реєстратора для здійснення реєстраційних дій. 

10. Директору Тустанського ліцею Дубовецької сільської ради (М.Шемерлюк) розробити та затвердити новий штатний розпис в установленому порядку, привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах Дубовецької територіальної громади та відділу освіти Дубовецької сільської ради.

12. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти Дубовецької сільської ради  О. Леочко та керівників освітніх закладів Дубовецької сільської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Дубовецької сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту (О.Тарасевич)

 

Сільський голова                                                          Павло АНДРУСЯК

 

 

ПРОЄКТ 3

 

УКРАЇНА

 

Дубовецька сільська рада

Івано-Франківської області

тринадцята сесія сільської ради

восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

від  ___ серпня 2021 року

 

Про реорганізацію закладів освіти та утворення філій

Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, Положення про освітній округ і опорний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, рекомендацій постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту, Дубовецька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Реорганізувати юридичну особу «Деліївська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ - 23804818) , яка знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна ,1, с.Делієве, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77173 - шляхом приєднання до Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

2. Реорганізувати юридичну особу  «Маріямпільська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23804907), яка знаходиться за адресою: вулиця Галицька,4, с.Маріямпіль, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77181 - шляхом приєднання до Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

3. Реорганізувати юридичну особу «Тумирська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805060), яка знаходиться за адресою: вулиця Центральна,180,  с.Тумир, Галицький район, Івано–Франківська область, Україна, 77182 -  шляхом приєднання до Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

4. Встановити, що вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня оприлюднення даного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України.

5. Визнати Дубовецький ліцей Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області правонаступником всіх майнових та немайнових прав і обов’язків закладів освіти, що реорганізовуються шляхом приєднання.

6. Доручити відділу освіти Дубовецької сільської ради (О. Леочко):

6.1.Утворити за затвердити персональний склад комісій з реорганізації юридичних осіб «Деліївська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971), «Маріямпільська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218), «Тумирська початкова школа Дубовецької сільської ради».

6.2.Головам утворених комісій з реорганізації юридичних осіб провести всі необхідні дії згідно чинного законодавства України, а саме:

- провести реорганізацію юридичних осіб в передбачені законодавством терміни;

- надати державному реєстратору документи встановлені законодавством, для проведення реорганізації юридичних осіб;

- провести інвентаризацію майна реорганізованих юридичних осіб;

- скласти та затвердити передавальні акти;

- вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на реорганізацію юридичних осіб.

7. Утворити наступні філії Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області:

- Деліївську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Маріямпільську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Тумирську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

8. Затвердити Статут Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області в новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення.

9. В.о.директора Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради (О.Козелківській) подати затверджений Статут освітнього закладу до державного реєстратора для здійснення реєстраційних дій.

10. В.о.директора Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області (О.Козелківській) розробити та затвердити новий штатний розпис в установленому порядку, привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах Дубовецької територіальної громади та відділу освіти Дубовецької сільської ради.

12. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти Дубовецької сільської ради  О. Леочко та керівників освітніх закладів Дубовецької сільської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Дубовецької сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту (О.Тарасевич)

 

Сільський голова                                                          Павло АНДРУСЯК

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЄКТ 4

 

УКРАЇНА

 

Дубовецька сільська рада

Івано-Франківської області

тринадцята сесія сільської ради

восьмого скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

від  ___ серпня 2021 року

 

Про ліквідацію закладів освіти та утворення філій

Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, Положення про освітній округ і опорний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 532, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, з метою створення єдиного освітнього простору та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, створення умов для здобуття особами початкової та базової середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків, рекомендацій постійної комісії з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту, Дубовецька сільська рада 

 

ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати юридичну особу «Деліївська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ - 23804818) , яка знаходиться за адресою: вулиця Молодіжна ,1, с.Делієве, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77173 - шляхом припинення юридичної особи.

2. Ліквідувати юридичну особу  «Маріямпільська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23804907), яка знаходиться за адресою: вулиця Галицька,4, с.Маріямпіль, Галицький район, Івано-Франківська область, Україна, 77181 - шляхом припинення юридичної особи.

3. Ліквідувати юридичну особу «Тумирська початкова школа Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805060), яка знаходиться за адресою: вулиця Центральна,180,  с.Тумир, Галицький район, Івано–Франківська область, Україна, 77182 -  шляхом припинення юридичної особи.

4. Встановити, що вимоги кредиторів розглядаються протягом двох місяців з дня оприлюднення даного рішення та задовільняються у порядку черговості, встановленому статтею 112 Цивільного кодексу України.

5. Майно освітніх закладів зазначених в п. 1-3 передати в оперативне управління та користування Дубовецькому ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

6. Доручити відділу освіти Дубовецької сільської ради (О. Леочко):

6.1.Утворити за затвердити персональний склад комісій з ліквідації юридичних осіб «Деліївська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ-23804971), «Маріямпільська гімназія Дубовецької сільської ради» (код ЄДРПОУ- 23805218), «Тумирська початкова школа Дубовецької сільської ради».

6.2.Головам утворених комісій з ліквідації юридичних осіб провести всі необхідні дії згідно чинного законодавства України, а саме:

- провести ліквідацію юридичних осіб в передбачені законодавством терміни;

- надати державному реєстратору документи встановлені законодавством, для проведення ліквідації юридичних осіб;

- провести інвентаризацію майна ліквідованих юридичних осіб;

- скласти та затвердити передавальні акти;

- вчинити інші дії відповідно до чинного законодавства, направлені на ліквідацію юридичних осіб.

7. Утворити наступні філії Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області:

- Деліївську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Маріямпільську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області;

- Тумирську філію Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області.

8. Затвердити Статут Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області в новій редакції згідно додатку 1 до даного рішення.

9. В.о.директора Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради (О.Козелківській) подати затверджений Статут освітнього закладу до державного реєстратора для здійснення реєстраційних дій.

10. В.о.директора Дубовецького ліцею Дубовецької сільської ради Івано-Франківської області (О.Козелківській) розробити та затвердити новий штатний розпис в установленому порядку, привести його у відповідність до вимог чинного законодавства.

11. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційних веб-сайтах Дубовецької територіальної громади та відділу освіти Дубовецької сільської ради.

12. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника відділу освіти Дубовецької сільської ради  О. Леочко та керівників освітніх закладів Дубовецької сільської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Дубовецької сільської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та соціального захисту (О.Тарасевич)

 

Сільський голова                                                          Павло АНДРУСЯК

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар