Реєстрація факту народження дитини в реаліях воєнного часу

  • 585

Фото без опису

Все частіше породіллі вимушено народжують поза межами закладу охорони здоров'я. У зв'язку з цим інформуємо, що 04.03.2022 Міністерство охорони здоров'я України (далі – МОЗ України) затвердило наказ № 407 "Про забезпечення реєстрації новонародженої дитини в умовах воєнного стану", який передбачає перелік документів що підтверджують факт народження дитини і дають право на реєстрацію цього факту у відділах РАЦС.

Документи, які підтверджують факт народження дитини в умовах воєнного стану

  1. Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о). 

 Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) на кожний випадок народження живої дитини заповнюють медичні працівники закладів охорони здоров'я та ФОП, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - надавачі медичної допомоги), які:

      - надавали допомогу при пологах, 

- здійснювали перший медичний огляд новонародженого;

- проводили перший медичний огляд породіллі після пологів. 

 Медичне свідоцтво про народження видається також і в тих випадках, коли огляд новонародженого або огляд породіллі після пологів здійснювався поза закладом охорони здоров'я, без можливості подальшого транспортування породіллі та новонародженого до відповідного надавача медичної допомоги або за умови її відмови від такого транспортування в обставинах підвищеної загрози життю та здоров'ю. 

 2. Довідка довільної форми, виписана медичним працівником на кожний випадок народження живої дитини. 

 У разі відсутності у надавачів медичних послуг можливості заповнити Медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) медичний працівник зобов'язаний виписати довідку довільної форми в двох примірниках без проставляння печатки. 

 Обов'язкові реквізити довідки про народження дитини: 

 

  • найменування надавача медичних послуг;
  • ПІБ (по-батькові зазначається за наявності) медичного працівника;
  • ПІБ (по-батькові зазначається за наявності) жінки, яка народила дитину;
  • дата народження (число, місяць, рік) та стать новонародженого;
  • назва населеного пункту в якому видана довідка;
  • місце народження дитини (за інформацією, що надається жінкою, яка народила дитину, у разі коли місце видачі довідки не збігається із фактичним місцем народження);
  • підпис медичного працівника;
  • дата видачі довідки. Один примірник такої довідки медичний працівник віддає жінці, яка народила дитину, а другий примірник передає на зберігання до відповідного надавача медичної допомоги.  В період дії воєнного стану така довідка вважається документом, що підтверджує факт народження дитини та прирівнюється до заповненого Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о).

 ІІ. Обов'язкова умова для підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я в інших випадках.

Підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я на період дії воєнного стану на території України, окрім випадків передбачених вище, проводиться надавачами медичної допомоги шляхом заповнення лікарем (за лікарською спеціальністю "Акушерство і гінекологія", "Неонатологія", "Педіатрія", "Терапія", "Загальна практика - сімейна медицина") Медичного свідоцтва про народження (форма № 103/о) після проведеного огляну жінки, яка народила дитину та дитини та за умови наявності у первинно-обліковій медичній документації жінки, в тому числі в електронній системі охорони здоров'я, відомостей, що підтверджують факт вагітності такої жінки. 

Який порядок реєстрації народження дитини?

Державна реєстрація народження дитини проводиться за місцем народження дитини або за місцем проживання її батьків чи одного з них. Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка визнає себе батьком дитини.

 Орган державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити в державній реєстрації народження, мотивуючи відмову доцільністю провести її в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Таким чином, зареєструвати народження дитини можна в найближчому працюючому відділі РАЦС (здебільшого, відділи РАЦС не працюють тільки в районах активних бойових дій). 

Реєстрація народження дитини здійснюється на підставі Медичного свідоцтва про народження (форм № 103/о), або довідки у довільній формі (однак, з обов'язковими реквізитами), про яку ми говорили вище.

У тому випадку, якщо Державний реєстр актів цивільного стану не буде працювати, відповідні державні органи (відділи РАЦС) повинні скласти запис у паперовій формі, а відомості до електронного реєстру будуть внесені впродовж перших п’яти днів після того, як доступ до нього відновиться.

 Бережіть себе! Все буде Україна!

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар