З В І Т про здійснення державної регуляторної політики Дубовецької сільської ради за 2022 рік

  • 146

Фото без опису

Реалізація державної регуляторної політики Дубовецькою сільською радою у 2022 році здійснювалась відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Основною метою здійснення державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів, прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громади та влади.

Рішенням шістнадцятої сесії восьмого скликання від 03.12.2021 року було затверджено «Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Дубовецькою сільською радою та її структурними підрозділами», згідно якого  на керівників виконавчих органів сільської ради, які розробляють проєкти рішень сільської ради  регуляторного характеру та вносять їх на розгляд ради, покладено персональну відповідальність за неухильне дотримання вимог Положення про порядок здійснення державної регуляторної політики Дубовецькою сільською радою та її структурними підрозділами.

План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Дубовецької сільської ради  на 2022 рік, був затверджений рішенням шістнадцятої сесії восьмого скликання від 03.12.2021 року. Відповідно до Плану Дубовецька сільська рада запланувала на 2022 рік внесення змін до 2-х діючих рішень сільської ради:

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення сесії №1  від 13.07.2021;

«Про затвердження ставок оренди земельних ділянок на території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення сесії № 2 від 13.07.2021;

та  розроблення 3-х проєктів нормативно-правових актів, однак згідно роз’яснень Державної Регуляторної служби,  2 з них не відповідають ознакам регуляторного акта, а саме:

«Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Дубовецької сільської ради»;

«Про основи земельних правовідносин у Дубовецькій сільській раді», а

 

рішення виконавчого комітету «Про Правила утримання домашніх тварин на території Дубовецької сільської територіальної громади» внесено в План роботи на 2023 рік.

Протягом 2022 року,   в зв’язку з воєнними діями на території України питання внесення змін до діючих регуляторних актів не розглядались.

Станом на 01 січня 2023 року загальна кількість діючих регуляторних актів складає 5, а саме:

1.«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення сесії №1  від 13.07.2021;

2.«Про затвердження ставок оренди земельних ділянок на території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення сесії № 2 від 13.07.2021;

3. «Про затвердження «Положення про оренду майна Дубовецької сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» рішення сесії №3  від 13.07.2021;

4. «Про затвердження «Правил благоустрою території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення сесії №18  від 27.08.2021;

5. «Про затвердження Положення про організацію та проведення виїзної (виносної) торгівлі, надання послуг у сфері відпочинку та розваг, ярмаркових заходів на  території Дубовецької сільської територіальної громади» рішення виконавчого комітету №2  від 01.12.2021.

Так, на виконання вимог статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Дубовецькою сільською радою заплановано у першому кварталі  2023 року провести  повторне  відстеження результативності прийнятих регуляторних актів.

Одним із основних принципів запровадження регуляторного механізму виступають прозорість та публічність регуляторних процесів, врахування громадської думки на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, а також їх обґрунтованість та публічність.

Саме для реалізації цього принципу та з метою інформування громадськості і залучення її до здійснення сільською радою та її виконавчим комітетом регуляторної діяльності на офіційному сайті  Дубовецької сільської ради (http://dubovecka.gromada.org.ua/) у розділі «Регуляторна політика».  функціонують підрозділи:

  • Планування регуляторної діяльності
  • Оприлюднення проєктів регуляторних актів
  • Перелік  діючих  регуляторних актів
  • Відстеження результативності регуляторних актів
  • Звіти голови з регуляторної діяльності 
  • Нормативно-правова база у сфері регуляторної діяльності

У даних підрозділах розміщується інформація, що стосується реалізації регуляторної політики.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в громаді, приймаються зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Пріоритетами у забезпеченні та реалізації державної регуляторної політики виконавчими органами сільської ради у 2023 році мають стати:

– неухильне дотримання розробниками регуляторних актів вимог чинного законодавства, що визначає правові та організаційні засади реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

– зменшення регуляторного тиску на суб’єктів малого та середнього підприємництва шляхом розгляду діючих регуляторних актів сільської ради та її виконавчого комітету, внесення змін та доповнень до них, зменшення їх кількості;

– активне залучення підприємців, громадських організацій, а також фахівців до участі у підготовці аналізу регуляторного впливу (оцінки витрат та економічних вигод) та М-тесту;

– обов’язкове звернення щодо отримання висновку розробниками рішень до Державної регуляторної служби України при наявності ознак правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарської діяльності.

В цілому стан реалізації регуляторної політики в сфері господарської діяльності в громаді визначає стійку тенденцією по впорядкуванню регуляторної діяльності виконавчими органами сільської ради відповідно до норм та вимог чинного законодавства, а впровадження принципів державної регуляторної політики дозволяє утримувати баланс інтересів між виконавчими органами сільської ради та суб’єктами господарської діяльності.

Робота Дубовецької сільської ради і надалі буде спрямована на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин з дотриманням вимог та норм чинного законодавства.