Перелік питань з перевірки знання законодавства для конкурсного відбору на посади керівників закладів освіти

  • 1842

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Дубовецької територіальної громади комунальної форми власності

 

Перелік питань з перевірки знання законодавства для

конкурсного відбору на посади керівників закладів освіти

 

Питання для перевірки знання Закону України «Про освіту»

1. Що таке автономія закладу освіти?

2. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти?

3. Які ви знаєте види автономії закладів освіти?

4. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ на своєму веб-сайті?

5. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти?

6. Хто може бути засновником закладу освіти?

7. Хто є учасниками освітнього процесу?

8. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) керівником закладу освіти?

9. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти?

10. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти?

11. Хто здійснює управління закладом освіти?

12. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм у закладі?

13. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти?

14. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти?

15. Який орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу освіти?

16. Ким, згідно з Концепцією НУШ, має бути випускник школи?

17. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти?

18. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами?

19. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)?

20. Що визначає стандарт освіти?

21. На основі якого документа розробляється освітня програма?

22. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти?

23. Яка освіта вважається спеціалізованою?

24. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у державних і комунальних закладах освіти?

25. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти?

26. Хто вибирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації?

27. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

28. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної середньої освіти?

29. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов сертифікацію?

30. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки?

31. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

32. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником?

33. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

34. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)?

35. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта? Назвіть їх.

 

Питання для перевірки знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта?

2. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти?

3. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти?

4. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія обслуговування?

5. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти?

6. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти?

7. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості?

8. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів загальної середньої освіти?

9. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної середньої освіти?

10. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти?

11. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний план?

12. На який строк укладається трудовий договір із особою, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше?

13. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої освіти?

14. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти?

15. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у закладі загальної середньої освіти?

16. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено факт порушення академічної доброчесності?

17. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку?

18. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі загальної середньої освіти?

19. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної середньої освіти?

20. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними?

21. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта?

22. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік навчання?

23. З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація?

24. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну середню освіту (їх бланки)?

25. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти?

26. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, у класі державного, комунального закладу освіти?

27. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу загальної середньої освіти?

28. Що є підставою для утворення групи продовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

29. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп продовженого дня в закладі загальної середньої освіти?

30 На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані?

31. Що визначає індивідуальна програма розвитку?

32. У якій формі проводиться підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти?

33. В якому типі закладу здобувається базова середня освіта?

34. В якому статусі заклад освіти не може діяти як суб’єкт господарювання?

35. Хто дозволяє проводити громадський нагляд (контроль)?

 

Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року потребує розв’язання?

2. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової української школи — це…

4. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми?

5. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої освіти?

6. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої

освіти?

7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року?

8. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції?

9. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної середньої освіти?

10. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування?