Оголошено конкурс з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади.

  • 324

Фото без опису

Відповідно до рішення виконавчого комітету Дубовецької сільської ради від 21 вересня 2023 року «Про оголошення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади» оголошено конкурс з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади.

Конкурс з визначення суб’єктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади відбудеться 27 жовтня 2023  о 10 год. 00 хв. в приміщенні Дубовецької сільської ради, за адресою: 77172, Івано-Франківська область, с. Дубівці, площа Незалежності 2.

 

Конкурсна документація з проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання  на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади:

1.Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Дубовецька сільська рада, 77172, с. Дубівці, площа Незалежності, 2, e-mail:  dubivtsirada@ukr.net

2.Підстава для проведення конкурсу: Рішення виконавчого комітету Дубовецької сільської ради  від 21.09.2023р. «Про оголошення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання  на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади».

3.Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг із здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів:

Місце: 77172, Івано-Франківська область, с. Дубівці, площа Незалежності 2.

Дата:_27 жовтня 2023  о 10 год. 00 хв.

У разі якщо день проведення конкурсу збігається з вихідним днем, день проведення конкурсу переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Особа, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів – начальник відділу економічної політики, проєктної роботи та туризму Мамчак Андрій Петрович, тел. 0975616288, e-mail dub_ekonom@ukr.net

4. Основні вимоги до учасників конкурсу наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів; підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів; зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів; щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту; щоденний медичний огляд водіїв; вартість надання послуг.

5. Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам

Конкурсні пропозиції оцінюються відповідно до критеріїв відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам:

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Основні кваліфікаційні вимоги

1.

Наявність транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів

1) достатня кількість транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, які утворюються на об’єкті конкурсу, що підтверджується:

довідкою-розрахунком про наявні транспортні засоби спеціального призначення для забезпечення перевезення обсягу відповідного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу;

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копіями свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів;

копіями протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності більшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що можуть перевозити більший обсяг певного виду побутових відходів за об’єктом конкурсу

2.

Підтримання належного санітарного стану транспортних засобів спеціального призначення для збирання та перевезення побутових відходів

1) наявне власне або орендоване обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується довідкою про наявне обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення або договором про надання відповідних послуг

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності обладнання для миття транспортних засобів спеціального призначення

3.

Зберігання транспортних засобів спеціального призначення для перевезення побутових відходів

1) забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення здійснюється на власній чи орендованій території або на автостоянках, що підтверджується довідкою про зберігання транспортних засобів спеціального призначення на власній території, договором про оренду такої території або договором про зберігання транспортних засобів на автостоянках

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має власну територію для забезпечення зберігання транспортних засобів спеціального призначення

4.

Щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту

1) забезпечення щоденного контролю за технічним станом транспортних засобів спеціального призначення, виконання регламентних робіт з їх технічного обслуговування та ремонту, що підтверджується:

довідкою про наявність власної або орендованої ремонтної бази, транспортних засобів спеціального призначення;

договором про ремонтне обслуговування транспортних засобів спеціального призначення;

копією наказу на прийняття у штат персоналу з ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів спеціального призначення

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності ремонтну базу та у штаті персонал з ремонтного обслуговування

5.

Щоденний медичний огляд водіїв

1) проведення щоденного медичного огляду водіїв медичним працівником та наявність спеціально відведеного приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв або отримання таких послуг на договірній основі, що підтверджується:

договором про медичне обслуговування;

копією наказу на прийняття у штат медичного працівника;

довідкою про оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у штаті медичного працівника та відведене спеціальне приміщення для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв

Додаткові кваліфікаційні вимоги

6.

Відповідність встановленому організатором конкурсу мінімального рівня екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів (не менше Євро 5) 

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення визначеного обсягу відповідного виду побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу рівню екологічних норм транспортних засобів спеціального призначення, що підтверджується:

довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення;

копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або діючим договором про надання в оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення, що відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному рівню екологічних норм

7.

Рік випуску транспортних засобів спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, встановлений організатором конкурсу як мінімальний граничний (не пізніше 2005р.)

1) транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують перевезення побутових відходів, відповідають встановленому організатором конкурсу мінімальному граничному року випуску, що підтверджується довідкою-характеристикою транспортних засобів спеціального призначення, копією свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів спеціального призначення та/або договором про оренду таких транспортних засобів

2) перевага надається учасникові конкурсу, який має у власності найменшу кількість транспортних засобів спеціального призначення з відповідним мінімальним граничним роком випуску

 

6. Орієнтовна дата початку здійснення операцій із збирання та перевезення відповідного виду побутових відходів – до 15 днів з 27.10.2023 р.(після укладання договору).

7. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, які подаються учасниками конкурсу - оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців;

-    балансовий звіт суб'єкта господарювання за останній звітній період;

-    довідка відповідних органів Державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

-    довідка в довільній формі, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

-    довідка в довільній формі, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів за останній рік;

-    технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

-    довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів в довільній формі: тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

-    довідка в довільній формі про забезпечення створення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

-    довідки про проходження водіями медичного огляду;

-    довідка в довільній формі, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів;

-    довідка в довільній формі, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

-    інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості;

- запропоновані учасниками конкурсу тарифи на збирання та перевезення побутових відходів, розраховані відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. (для населення – за особу в місяць та грн./м3, бюджетних споживачів грн./м3,   та інших споживачів грн./м3)

8. Проекти договорів – згідно Додатків до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 №918 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів»;

9. Можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї - організатор конкурсу має право не пізніше семи робочих днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів оприлюднює повідомлення на своєму офіційному веб-сайті та надсилає учасникам конкурсу відповідні повідомлення на адресу електронної пошти чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь. У разі проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

10. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій - для участі у конкурсі учасники подають заяву, яка повинна містити таку інформацію:

- назву об’єкта конкурсу;

- найменування юридичної особи або прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця;

- ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта);

- місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти.

До заяви додається конкурсна пропозиція.

Конкурсна пропозиція подається особисто чи надсилається засобами поштового зв’язку конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, або подається в електронній формі на адресу електронної пошти організатора конкурсу чи іншими засобами інформаційно-комунікаційних систем до 26 жовтня 2023  17 год. 00 хв. (включно).

Конкурсні пропозиції, що надійшли після закінчення строку їх подання, передбаченого конкурсною документацією, повертаються учасникам конкурсу без розгляду.

11. Назва об’єкта конкурсу - проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання  на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів на території населених пунктів Дубовецької територіальної громади.

12. Характеристика об’єктів конкурсу - територія   приватної житлової забудови, орієнтовною площею 424,8 га в межах населених пунктів Дубовецької територіальної громади. Середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження – при планово-подвірному вивезенню побутових відходів середній кілометраж становить 25 км.

Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів – середній місячний обсяг вивезення побутових відходів становить 144 м.куб.

13. Характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

- багатоквартирні житлові будинки (3 будинки, приблизно 55 мешканців);

- одноквартирні (садибні) житлові будинки (приблизно 3100 дворів);

- підприємства, установи та організації (суб’єкти господарювання – 146, бюджетні установи та організації (включаючи відділення і філії) - 41);