Вища та фахова передвища освіта на Прикарпатті

  • 176

Фото без опису

Прес–випуск

 

Вища та фахова передвища освіта на Прикарпатті

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує.

У системі освіти області функціонує 16 самостійних закладів вищої та фахової передвищої освіти, в яких протягом 2021/22 навчального року навчалося 39,8 тис. студентів. Загальна кількість студентів у порівнянні з попереднім навчальним роком збільшилась на 1,4 тис. осіб і у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення склала 294 особи проти 282 осіб у 2020/21 навчальному році. Серед студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти традиційно переважає частка осіб жіночої статі (55,8%).

На контрактній основі навчається 21 тис. студентів або 52,7% загальної кількості студентів області, за рахунок бюджетних коштів  18,8 тис. студентів (47,3%). Денній формі навчання віддали перевагу 31,6 тис. студентів (79,5% їх загальної кількості), поєднують роботу із навчанням 8,1 тис. студентів (20,5%). На початок 2021/22 навчального року у закладах вищої та фахової передвищої освіти навчалось 2,1 тис. студентів-іноземців.

На початковий цикл навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти у минулому році зараховано 11,2 тис. осіб; випущено – 10,4 тис. фахівців, з яких 53% – жінки. За освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 47,4% складали бакалаври, 40,3%молодші спеціалісти, 7,2% – магістри, 4,4% – спеціалісти, 0,7% – фахові молодші бакалаври. 

На початок 2021/22 навчального року у закладах вищої та фахової передвищої освіти Івано-Франківщини працювали 3,6 тис. науково-педагогічних  працівників,  з  них мали  науковий  ступінь  кандидата наук – 1,9 тис., доктора наук – 538, доктора філософії – 31; вчене звання професора мали 416 викладачів, доцента – 1,4 тис. Також викладацький склад закладів вищої та фахової передвищої освіти представлений 2,1 тис. педагогічних працівників, з яких вчене звання доцента мали 88 працівників, професора – 9. Крім того, у закладах вищої та фахової передвищої освіти працювало 9 науковців.

 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2022

https://ifstat.gov.ua/

Коментарі

Ваш коментар може бути першим :)

Написати коментар