Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань

  • 143

Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань

 

1. Рішення сільської ради про розроблення проєкту містобудівної документації на місцевому рівні

 

10.03.2023 року Дубовецька сільська рада прийняла рішення Розробити детальний план території орієнтовною площею 35,00 га, за межами населеного пункту села Дубівці для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, під’їзних шляхів, інженерних мереж з метою виробництва гіпсу, сухих будівельних сумішей та спученого перліту.  Дане рішення опубліковано на офіційному веб-сайті Дубовецької територіальної громади – посилання - https://dubovecka-gromada.gov.ua/docs/1368477/

 

2. Завдання на розроблення містобудівної документації на місцевому рівні

 

Завдання на розроблення детального плану території. Додаток до даного оголошення. 

 

3. Відомості про замовника та розробника проєкту містобудівної документації на місцевому рівні та підстави для його розроблення

 

Замовником містобудівної документації є Дубовецька сільська рада;

Розробником містобудівної документації є ТОВ «Прикарпатське бюро технічної інвентаризації», головний архітектор проекту – Шикман Н. В.

Підставами розроблення проєкту містобудівної документації є наміри   щодо будівництва, розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, під’їзних шляхів, інженерних мереж з метою виробництва гіпсу, сухих будівельних сумішей та спученого перліту.

 

4. Інформація про дату, час і місце проведення громадських слухань та умови участі в них

 

Громадські слухання відбудуться 27 квітня 2023 року о 10.00 год в приміщенні Будинку культури Дубовецької сільської ради за адресою: 77172, с. Дубівці, вул. Незалежності 3;

 

​У громадських слуханнях можуть брати участь: 

Громадськість - одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їх об’єднання, організації або групи, зареєстровані на території, на яку поширюється дія документа стратегічного планування; 

Уповноважені    особи   підприємств,   установ,   організацій незалежно  від форми власності, які розташовані на території, щодо якої розробляється така документація; 

Уповноважені   посадові  особи органів  державної  влади  та органів місцевого самоврядування, повноваження яких поширюється на територію,  щодо  якої  розробляється містобудівна документація, а також  на територію, суміжну з територією, щодо якої розробляється така документація; 

Представники замовника розроблення містобудівної документації та розробника містобудівної документації.  

 

5. Інформація  про  час  і місце, де у вільному доступі протягом 
п’яти  календарних  днів до дати проведення громадських слухань (у 
тому  числі у вихідні дні та в неробочий час) можна ознайомитися з 
матеріалами  проекту містобудівної документації на місцевому рівні 
на паперових чи інших твердих (матеріальних) носіях;

 

Ознайомитися з матеріалами  проекту містобудівної документації на місцевому рівні на паперових чи інших твердих (матеріальних) носіяхпротягом 
п’яти  календарних  днів до дати проведення громадських слухань (у 
тому  числі у вихідні дні та в неробочий час) можна:

- в адміністративному приміщені Дубовецької сільської ради (відділі земельних ресурсів та просторового планування – який знаходиться в будинку культури с. Дубівці, пл. Незалежності, 2(другий поверх)

- на прохідному КПП гірничого цеху ПРАТ «Івано-Франківськцемент» в              с. Дубівці вул. Залізнична, 1. 

 

6. Інформація про посадову особу замовника розроблення 
містобудівної    документації,   відповідальну   за   забезпечення 
організації  розгляду  пропозицій  (зауважень), та адресу, за якою 
можуть надсилатися пропозиції (зауваження);

 

Боринська Юстина Іванівна – головний спеціаліст відділу земельних ресурсів та просторового планування Дубовецької сільської ради. 

Моб. тел. – 066-212-7194

@-mail - zemdub@ukr.net;

@-mail - dubivtsirada@ukr.net

 

7. Матеріали   щодо   проекту   містобудівної   документації  на 
місцевому  рівні  в  повному  обсязі  відповідно  до визначеного в 
установленому  законом  порядку складу та змісту, крім інформації, 
яка  відповідно до закону становить державну таємницю або належить 
до інформації з обмеженим доступом 

 

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ У ПЛАНУВАЛЬНІЙ СТРУКТУРІ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ - https://rada.info/upload/users_files/04357561/e8499021faa24c2839a8987462c857cf.pdf

 

ПРОЄКТНИЙ ПЛАН, СУМІЩЕНИЙ ЗІ СХЕМОЮ ПРОЄКТНИЙ ПЛАНУВАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ ТА СХЕМОЮ РУХУ ТРАНСПОРТУ ТА ПІШОХОДІВ М 1 : 500 КРЕСЛЕННЯ ПОПЕРЕЧНИХ ПРОФІЛІВ ВУЛИЦЬ М 1 : 200 – 

https://rada.info/upload/users_files/04357561/077dc0c4abfb59685b4a7bd4d38c45df.pdf

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ – 

https://rada.info/upload/users_files/04357561/3f873f83fd0f04f54b16e8e1a77e6bd8.pdf

 

ЗВІТ ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ – 

https://rada.info/upload/users_files/04357561/23b4148f8647170d05c5324d38092575.pdf

 

Повідомлення про оприлюднення проектів документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування: Детальний план території орієнтовною площею 35,0 га за межами населеного пункту с. Дубівці для розміщення та експлуатації основних, допоміжних та підсобних будівель та споруд інженерних мереж, розбудови транспортної інфраструктури з метою виробництва гіпсу, гіпсових сумішей та спученого перліту

2. Орган, що ухвалюватиме рішення про затвердження документа державного планування:Дубовецька сільська рада, 77172, с. Дубівці, вул. Незалежності 2, e-mail: dubivtsirada@ukr.net.

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, зокрема: а) дата оприлюднення проекту ДДП та звіту про СЕО: шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Дубовецької сільської ради ( https://dubovecka-gromada.gov.ua) – 12 квітня 2023 року, публікація повідомлення в газеті «Рідна земля» - 13 квітня 2023 року, в газеті «Вперед» - 13 квітня 2023 року: б) способи участі громадськості (надання письмових зауважень та пропозицій, громадські слухання тощо): Громадськість в межах строку громадського обговорення має право надати в письмовій формі  зауваження та пропозиції до ДДП та звіту про СЕО. Усі зауваження і пропозиції, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє;  в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань – громадські слухання відбудуться 27 квітня 2023 року о 10.00 год в приміщенні Будинку культури Дубовецької сільської ради за адресою: 77172, с. Дубівці, вул. Незалежності 2; г) орган, від якого можна отримати інформацію, адреса за якою можна ознайомитися з проектом ДДП та звітом про СЕО: Дубовецька сільська рада, 77172, с. Дубівці, вул. Незалежності 2, https://dubovecka-gromada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проекту державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються протягом 30 днів з дня оприлюднення звіту, тобто до 13 травня 2023 року. 

Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту державного планування відсутня.

 

8. Інформування    жителів    відповідного   населеного   пункту 
(старостинського округу) про місце та строки розміщення зазначених 
матеріалів   здійснюється   через   офіційний  веб-сайт  замовника 
розроблення  містобудівної  документації  не  раніше  ніж за п’ять 
робочих днів. 

 

Інформуємо жителів Дубовецької територіальної громади, що 21 квітня 2023 року в кожному населеному пункті громади буде розміщено матеріали «проєкту детального плану території орієнтовною площею 35,0 га за межами населеного пункту с. Дубівці для розміщення та експлуатації основних, допоміжних та підсобних будівель та споруд інженерних мереж, розбудови транспортної інфраструктури з метою виробництва гіпсу, гіпсових сумішей та спученого перліту» та звіту про стратегічну екологічну оцінку  з приводу якихпроводяться дані громадські слухання.  

Вищевказані матеріали будуть знаходитьсь:

с. Медуха – адміністративне приміщення, адреса - вул. Тернопільська, 13;

с. Ворониця – приватне домогосподарство (Дирда Олександра Іванівна, вул. Лісова, 28);

с. Тустань – адміністративне приміщення, адреса - проспект Незалежності, 1;

с. Межигірці – адміністративне приміщення, адреса - вул. Дружби, 4;

с. Дубівці – адміністративне приміщення, адреса - пл. Незалежності, 3;

с. Водники – приміщення ФАП, адреса – Галицька, 33;

с. Маріямпіль – адміністративне приміщення, адреса – вул. Галицька, 25;

с. Лани – адміністративне приміщення, адреса – вул. Шевченка, 77

с. Делієве – адміністративне приміщення, адреса – вул. Молодіжна 73а;

с. Тумир – адміністративне приміщення, адреса – вул. Центральна, 130;

с. Бишів – приміщення ФАП, адреса – вул.Центральна, 43;

с. Кремидів – приміщення ФАП, адреса – вул. Чорновола 76

с. Кінчаки – адміністративне приміщення, адреса – вул. Шевченка, 10;

с. Садки – приватне домогосподарство (ГерулаОльга Михайлівна вул. Зелена, 41);

с. Озерце – приватне домогосподарство, адреса вул. (Гергелюк Іван – Незалежна, 62)

Завдання на розроблення детального плану території

Інші статті
Схеми
  • Переглядів: 99

Схеми

Всі статті