ПЕРМАНГАНАТНА ОКИСНЮВАНІСТЬ – ЯК ПОКАЗНИК ЗАБРУДНЕННЯ ВОДИ

  • 129

Фото без опису

 

   Як відомо, стан організму людини залежить від повітря, способу життя, якості продуктів харчування, а також питної води. Вода - це найважливіший природний ресурс нашої планети. Без неї неможливий розвиток живої природи. Вже давно вчені довели, що вода впливає на тривалість життя людини. Це не дивно, коли врахувати, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 90% людських хвороб спричинені вживанням неякісної води. В наш час питання якості питної води не втратило актуальності.

   Важливою гігієнічною характеристикою води є її окиснюваність. Перманганатна окиснюваність – це показник, що характеризує вміст у воді органічних і мінеральних речовин, що окислюються хімічними окиснювачами за певних умов. Перманганатна окиснюваність є дуже зручним комплексним параметром, що дозволяє оцінити загальне забруднення води органічними речовинами. Органічні речовини, що знаходяться у воді дуже різні за своєю природою та хімічним властивостям. Їх склад формується як під впливом біохімічних процесів, що відбуваються у водоймі, так і за рахунок потрапляння поверхневих і підземних вод, атмосферних опадів, промислових і господарсько-побутових стічних вод. Підвищена окиснюваність - ознака забруднення води.

   При визначенні якості питної води аналізується кожна речовина окремо. Чим менший показник перманганатної окиснюваності, тим більша ймовірність використання води не лише для експлуатаційних потреб.

   Високий показник перманганатної окиснюваності вказує на присутність серед органічних речовин значної частки бактерій. Як правило, показник вище 5 мгО2/л негативно впливає на репродуктивну функцію організму, печінку та нирки. Така вода потребує негайного очищення від органічних забруднень.

   Слід зазначити, що єдиним способом оцінити якість та безпечність питної води – це проводити лабораторні дослідження атестованою санітарно-гігієнічною лабораторією Рогатинського відділу ІФ РВ ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ».

   Бережіть себе і своє здоров’я! Будьте впевненими у якості питної води, яку ви споживаєте.

 

Інші статті

Всі статті